Εγκαταστάσεις

Οι εγκαταστάσεις μας είναι εφοδιασμένες με τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό για άριστη παραγωγή.