Πολιτική Ποιότητας

Από την αρχή της λειτουργίας της η εταιρεία ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την άμεση ικανοποίηση και υποστήριξη των πελατών και με αυτόν τον γνώμονα καθιέρωσε το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008.

Στα πλαίσια του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας η εταιρεία έχει καθορίσει την Πολιτική Ποιότητας, βάση της οποίας υλοποιούνται οι συμβάσεις των έργων που υλοποιεί.

Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας στηρίζεται:

  • Στην ικανοποίηση των προδιαγραφών με τα πλέον αυστηρά κριτήρια των παρεχόμενων προς τους πελάτες προϊόντων και υπηρεσιών.
  • Στους συνεχείς ελέγχους παραγωγής, αρχικούς, ενδιάμεσους και τελικούς, σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.
  • Στην συνεχή βελτίωση του προγραμματισμού και του συντονισμού του προσωπικού της.
  • Στην αποτελεσματική δομή και οργάνωση της εταιρείας.
  • Στην προγραμματισμένη επιλογή και εκπαίδευση του προσωπικού.
  • Στην συνεχή αξιολόγηση ικανοποίησης των πελατών της.
  • Στην διαρκή αξιολόγηση των συνεργατών και των προμηθευτών της.
  • Στην αξιόπιστη και συνεπή υποστήριξη των πελατών μετά την πώληση
  • Στις προγραμματισμένες επενδύσεις σε ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους.
  • Στη συνεχή έρευνα νέων τεχνολογιών και προτύπων.

 

Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις Διαδικασίες Ποιότητας, μέσα από τις καθημερινές τους δραστηριότητες.