Νέα

Η εταιρία συμμετέχει σε εκθέσεις για την προβολή του PROPATCH. Ακολουθούν ενδεικτικές φωτογραφίες από την έκθεση των Τρικάλων και την έκθεση Πόλις Θεσσαλονίκης.